Berušky

věk dětí 4-6 let.

Ježci

věk dětí 3-5 let.

Myšky

věk dětí 3-5 let

Žabky

věk dětí 4-6 let.

Dne 5.5. 2021 proběhne na zahradě MŠ divadelní představení. Vybíráme 50,-Kč.


 

Zápis do MŠ proběhne v termínu od 2 - 16.5.2021 

Žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1. Osobním podáním 6.5.2021 od 10.00 - 15.00 hodin v ředitelně školy bez přítomnosti dítěte a pouze jedním zákonným zástupcem

2. Do datové schránky školy - jv6zar

3. Poštou - rozhodující je datum podání

Potřebné dokumenty a kritéria najdete na webových stránkách školy ve složce - Pro rodiče - Zápis

Změna mimořádného opatření MZ, která začne platit 26.4.2021:

- od 26.4.2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí naší mateřské školy

- provoz bude probíhat standartním způsobem bez omezení počtu dětí ve třídě

- děti se již nebudou testovat

- děti jsou vyjmuty z povinnosti nosit v MŠ ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu 

Vážení zákonní zástupci dětí,

vzhledem k tomu, že byla naše mateřská škola z rohodnutí vlády ČR v měsíci březnu 2021 uzavřena, nebudeme za tento měsíc vybírat školné - úplata za předškolní vzdělávání.

Dětem, které se zúčastňují v měsíci dudnu předškolního vzdělávání (týká se dětí, které mají zákonné zástupce ve složkách IZS) je úplata poměrně ponížena na 340 Kč.

Dětem, které nemohou z důvodu nařízení vlády navštěvovat předškolní vzdělávání, stanovím výši úplaty po otevření MŠ. Po dobu uzavření MŠ se úplata nevybírá.

Irena Švecová - ředitelka školy

UZAVŘENÍ MŠ

19.7.2021 - 20.8.2021

23.12.2021 - 31.12.2021