Berušky

věk dětí 4-6 let.

Ježci

věk dětí 3-5 let.

Myšky

věk dětí 3-5 let

Žabky

věk dětí 4-6 let. 

Zveme všechny MYŠKY,maminky a tatínky ve středu 24.6. v 16.00 hod na zakončení školního

roku na školní zahradě,kde si společně uděláme oheń a opečeme špekáčky.

S sebou-špekáčky,pečivo,pití,dobrou náladu.

Vše ostatní zajštěno.

Už se na vás moc těšíme.

MŠ byla otevřena 25.5.2020 po dohodě se zřizovatelem města pro děti pracujících zákonnochých zástupců za velice zpřísněných podmínek.

Od 8.6.2020 se mohou předškolního vzdělávání zúčastnit všechny děti, které jsou v naší MŠ registrované.

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby zvážili docházku svého dítěte vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám, které se musí v MŠ dodržovat.

Dne 17.6.2020 v 15.30 hodin proběhne na zahradě mateřské školy - Pasování předškoláčků.

Pasování se týká pouze dětí, které odcházejí do základní školy.

Provoz mateřské školy v Nové Roli

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

  • Provoz mateřské školy
  • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.00hodin od pondělí května 2020.
  • V provozu budou oba stávající vchody do MŠ.
  • Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR. Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

Mateřská škola zahájí provoz 25.5.2020.