Nástěnka - akce


Výlet Kladská

Dne 26.6.2019 jedev třída JEŽKŮ A BERUŠEK na výlet na Kladskou. 

Odjezd: 8.30 hod.

Návrat 14.00 hod.

Přiveďte děti nejpozději do 7.45 hod. do batůžku dejte dětem neperlivé pití bez brčka. 

SVačinu a oběd na cestu dostaneme v MŠ. Doprava i vstupné na výukový program je hrazeno ze sponzorského daru od rodičů.


 

Ukázka dravců

Dne 24.6.2019 proběhne v MŠ ukázka dravců. Vybíráme 50,-Kč.


 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

1/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

2/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

3/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

4/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

5/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

6/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

7/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

8/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

9/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

10/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

11/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

12/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

13/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

14/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

15/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

16/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

17/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

18/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

19/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

20/2019/2019 Přijímá se od 1.9.2019

21/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

22/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

23/2019/2020 Přijímá se od 1.9.2019

Vyvěšeno dne: 14.5.2019Irena Švecová


 

UZAVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude uzavřena v době letních prázdnin od 22.7.- 23.8.2019.


 

ZÁPIS DO MŠ

Dne 3.5.2019 proběhne zápis do MŠ. Podrobné informace viz. dokumenty.


 

Odběr novinek ze Školy

Naše škola


Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji města – poblíž řeky Rolavy a krásných krušnohorských lesů.
Zřízena byla jako Společné zařízení jesle – mateřská škola závodu Karlovarský porcelán Nová Role. Provoz zde byl zahájen 10. května 1965.
Ve školním roce 1992 – 93 došlo ke zrušení provozu jeslí , sloučení městské MŠ Na pěší zóně s MŠ závodu KP a k převodu celého zařízení pod nového zřizovatele – Město Nová Role.
Mateřská škola má dva pavilony, které jsou propojeny hospodářskou budovou. V 1.pavilónu jsou 2 třídy / původně jesle /, v 2.pavilónu jsou 3 třídy.
Zřizovatelem MŠ je Město Nová Role. Od 1.1 2003 se stala MŠ právním subjektem, právní norma – příspěvková organizace. MŠ má kapacitu 110 dětí / 4 třídy /, další třída je využívána jako ložnice.Třídy „Myšek“,“Ježků“,“Žabek“ a „Berušek“ jsou smíšené.
Uvolněný režim umožňuje všestranně rozvíjet dětskou osobnost. V průběhu celého dne si děti nejen hrají, ale i tvoří – kreslí, malují, modelují, stříhají, skládají, provádějí různá pozorování a pokusy. Děti v MŠ pravidelně cvičí, zpívají, tančí, hrají divadlo a pohybové hry, poslouchají hudbu, pohádky a verše.
Vyprávění, společenské hry, poučení i proběhnutí patří do jejich života stejně jako kultura prostředí, trénování sebeobsluhy, odpočinek, oslavy či výlety.
Život dětí v MŠ je zpestřován dalšími akcemi : sportovní olympiáda, divadla, besídky, exkurze-KP Nová Role, hasiči, knihovna, ZŠ, návštěva kouzelníka, policie ČR, výlety do hor, do ZOO…

Vystoupení dětí na akcích v MŠ i mimo ni, přibližování lidových tradic- advent, masopust, vítání jara –vynášení Morany, velikonoční koledy, otvírání zahrady s úklidem a s opékáním buřtů, čarodějnice, večerní hra předškoláků se spaním v MŠ, slavnostní rozloučení s MŠ…, to vše obohacuje život dětí v mateřské škole.

Rodiče mají možnost účastnit se veškerého dění v MŠ a podílet se tak na radostně prožitém pobytu svých dětí v mateřské škole.
Naší odměnou jsou rozzářené oči, šťastný úsměv dětí a spokojení rodiče.

Organizace mateřské školy – základní informace pro rodiče zde

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské Škole zde

Některé akce mívají mezi dětmi značný ohlas, a proto je každoročně opakujeme, postupně se staly u nás tradicí. Motivaci i obsah obměňujeme.

Některé se konají průběžně, jiné v pravidelných intervalech, některé jen v určitém období, ke kterému se vztahují.

Během školního roku s dětmi prožíváme:

 • slavnostní zahájení a ukončení školního roku
 • třídní oslavy narozenin dětí podle narozeninových kalendářů, obdarování
 • oslavence
 • výstavy výtvarných prací dětí – v MŠ, knihovně….
 • výlety do blízkého okolí
 • exkurze a návštěvy – Karlovarský porcelán, hasiči, pošta…. apod.
 • divadlo: „Návraty“ – děti za ZŠ dětem z MŠ a naopak
 • návštěvy kulturních akcí (kina, divadla, , výstavy, kouzelník, koncerty,..)
 • návštěva knihovny s besedou
 • interní i veřejné koncerty pěveckého kroužku / Dům peč.služby…/
 • mikulášské besídky s nadílkou
 • vánoční zvyklosti, besídky, zpívání u stromečku
 • týden hraček
 • Masopust
 • tvořivá odpoledne s rodiči
 • vystoupení pro rodiče
 • velikonoční zvyky a tradice
 • pečení a vaření
 • výlety – ZOO, v zimě – do hor
 • karnevaly
 • sportovní soutěže
 • tělovýchovná olympiáda v Karlových Varech
 • oslavy MDD
 • večerní hry a přespání předškoláků

„Naše dětičky mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše dětičky mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.

A kromě tělíček, mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají si, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

Karel Čapek

 • dítě je jedinečná osobnost, jako partner má stejná práva na chybu a omyly jako dospělý
 • má právo být samo sebou
 • má právo se odlišovat od jiných
 • má právo být společensky akceptováno
 • má právo na seberealizaci
 • je důležitý soulad mezi tím, co dítě chce a co víme, že je pro ně dobré
 • dítě se má zmocňovat světa tvořivě
 • pro dítě je důležitý pocit sebedůvěry, jistoty, projevu uznání
 • důležitý při všech činnostech je princip alternativnosti, samostatnosti, tvořivosti
 • důležitější než výsledek učení a množství poznatků je proces učení

Jídelní lístek


15.7. - 19.7.2019

Svačina:

 • pšeničný chléb, tuňáková pomazánka, vanilkový čaj, jablko
 • Alergeny:1,4,7

Polévka:

 • zeleninová polévka
 • Alergeny:1,7,9

Hlavní jídlo:

 • vepřové na paprice, těstoviny, džus
 • Alergeny:1

Svačina:

 • pšeničný chléb, Rama, salátová okurka, mléko
 • Alergeny:1,7

Svačina:

 • pohanková kaše, citrónový čaj s withanií, jablko
 • Alergeny:7

Polévka:

 • špenátová polévka
 • Alergeny:1,7

Hlavní jídlo:

 • kuřecí maso na zelenině, brambor, džus
 • Alergeny:1

Svačina:

 • pšeničný chléb, budapešťská pomazánka, mléko
 • Alergeny:1,7

Svačina:

 • rohlík s Perlou, Granko, jablko
 • Alergeny:1,6,7

Polévka:

 • kuřecí polévka
 • Alergeny:9

Hlavní jídlo:

 • čočka na kyselo, sterilovaná okurka, džus
 • Alergeny:1,10

Svačina:

 • pšeničný chléb, tofu pomazánka, multivitamínový čaj
 • Alergeny:1,6,7

Svačina:

 • čokoládové kuličky s mlékem, meruňkový čaj s nopálem,ablko
 • Alergeny:1,7

Polévka:

 • rajská polévka s vločkami
 • Alergeny:1,7

Hlavní jídlo:

 • hovězí maso na žampionech, rýže, džus
 • Alergeny:1

Svačina:

 • pšeničný chléb, Rama, mrkev, čaj
 • Alergeny:1,7

Svačina:

 • pšeničný chléb, sýrová pomazánka, bílá káva, jablko
 • Alergeny:1,7

Polévka:

 • hráškový krém
 • Alergeny:1,7

Hlavní jídlo:

 • špagety se sýrem, džus
 • Alergeny:1,7

Svačina:

 • přesnídávka, čaj Goji & limetka
 • Alergeny:

Naše motto...

My jsme všichni z jedné školky, myšky, ježci, žabičky, nad hlavami létají nám kamarádky berušky. Nám je tu hej, co chceš to si přej, zpívat, cvičit, malovat si, pohádku si hrej.

Kontakt


Telefonní seznam:

 • Ředitelka - 604 675 381
 • Hospodářka/ved. stravování - 725 503 700

Dále nás můžete kontaktovat také na email:

 • ms@novarole.cz

Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace

 • Rolavská 234, 362 25 Nová Role
 • GPS: 50°16'23.766"N, 12°47'4.188"E

Spojení na učitelky

 • Třída "Berušek" - 776 484 386 Jana Bartůšková, Tereza Hrušková
 • Třída "Žabek" - 776 091 284 Helena Hlaváčová, Irena Švecová
 • Třída "Ježků" - 776 509 320 Milada Žišková, Simona Mašková
 • Třída "Myšek" - 776 484 291 Štěpánka Karešová, Stanislava Halberštátová, asistent pedagoga Dagmar Schwarzová

Tato stránka využívá cookies. Ne, to není žádné cukroví, ale soubory, díky nimž například nemusíte znova zadávat stejné údaje, když už jste je jednou vyplnili. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk