Berušky

věk dětí 4-6 let.

Ježci

věk dětí 3-5 let.

Myšky

věk dětí 3-5 let

Žabky

věk dětí 4-6 let.

Provoz mateřské školy v Nové Roli

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

  • Provoz mateřské školy
  • Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6.00 do 16.00hodin od pondělí května 2020.
  • V provozu budou oba stávající vchody do MŠ.
  • Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na OČR. Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

Mateřská škola zahájí provoz 25.5.2020.

Školné březen

Ohledně omezení provozu a následného uzavření MŠ v důsledku mimořádné situace v ČR byla vypočítaná poměrná částka školného za měsíc březen 2020. Přeplatek školného za měsíc březen bude převeden na měsíc duben 2020.

Docházka dítěte k 11.3.2020-školné za březen 2020 činí - 160,-Kč.

Docházka dítěte k 16.3.2020-školné za březen 2020 činí - 232,-Kč

Další informace sledujte na web. stránkách školy.

V Nové Roli 25.3.2020                                    Irena Švecová

                                                                  ředitelka školy


 

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR se MŠ Cestička Nová Role z rozhodnutí rady města Nová Role uzavře a to od 17.3.2020 do odvolání. Děkujeme za pochopení. Potvrzení na tzv."ošetřovné" bude vydáno na žádost zákonného zástupce. Potvrzení bude vydávat ředitelka MŠ 17.a 18.3.2020 od 8.00-12.00 v ředitelně MŠ. Potřebujete-li nějaké informace, kontaktujte ředitelku MŠ.


 

MŠ bude uzavřena od 7.7.2020-10.8.2020.