„Naše dětičky mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše dětičky mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit.

A kromě tělíček, mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají si, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

Karel Čapek

  • dítě je jedinečná osobnost, jako partner má stejná práva na chybu a omyly jako dospělý
  • má právo být samo sebou
  • má právo se odlišovat od jiných
  • má právo být společensky akceptováno
  • má právo na seberealizaci
  • je důležitý soulad mezi tím, co dítě chce a co víme, že je pro ně dobré
  • dítě se má zmocňovat světa tvořivě
  • pro dítě je důležitý pocit sebedůvěry, jistoty, projevu uznání
  • důležitý při všech činnostech je princip alternativnosti, samostatnosti, tvořivosti
  • důležitější než výsledek učení a množství poznatků je proces učení