Stravné:  pro děti 3 - 6 leté - 45 Kč,

               pro 7 leté - 47 Kč

Školné:  450 Kč měsíčně

Termín placení: nejpozději do 20 dne v měsíci (školné na daný měsíc, stravné zpětně),

                          inkaso je prováděno k 15 dni v měsíci.