Berušky

věk dětí 4-6 let.

Ježci

věk dětí 3-5 let.

Myšky

věk dětí 3-5 let

Žabky

věk dětí 4-6 let.

Od 1.11.2021 dochází k úpravě stravného na základě zvyšování cen potravin.

pro děti do 6 let    - 45,- Kč  

 (např. 23 dnů x 45,- = 1.035,- Kč + školné 450,-, limit inkasa minimálně 1.500,- Kč)

pro děti 7 let    - 46,- Kč  

(např. 23 dnů x 46,- = 1.058,- Kč + školné 450,-, limit inkasa minimálně 1.600,- Kč)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku.

Prosím rodiče o kontrolu nastaveného limitu u inkas, popřípadě limit zvednout (aby nedocházelo k neprovedení příkazů).