Finanční norma pro stravné:  pro děti 3 - 6 leté - 38 Kč, pro 7 leté -

39 Kč, školné - 450 Kč za jeden měsíc.

termín placení: vždy do 20 dne v měsíci (školné na daný měsíc, stravné zpětně), inkaso je prováděno k 15 dni v měsíci.