Stravné:  pro děti 3 - 6 leté - 38 Kč,

               pro 7 leté - 39 Kč

Školné:  450 Kč měsíčně

Termín placení: nejpozději do 20 dne v měsíci (školné na daný měsíc, stravné zpětně),

                          inkaso je prováděno k 15 dni v měsíci.